Khái niệm Giá bán là gì? Chiết khấu bán hàng? Cho ví dụ? Đây là những thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh tế và không còn xa lạ với nhiều người khi đi mua sắm. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu học về ngành này hoặc là một người mua hàng, có thể bạn chưa rõ về ý nghĩa và cách sử dụng chính xác của chúng.

Giá bán là số tiền mà người bán yêu cầu khách hàng trả để sở hữu một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Nó bao gồm các thành phần như giá sản phẩm, thuế, phí vận chuyển và lợi nhuận của người bán. Giá bán có thể được xác định bằng cách sử dụng phương pháp định giá cố định, định giá theo chi phí hoặc định giá dựa trên giá trị thị trường. Cùng TAIBOOMMOBILE.COM xem qua bài viết này.

Chiết khấu là gì? Phân biệt chiết khấu kinh doanh và chiết khấu ngân hàng

Giá Bán Là Gì?

Giá bán là gì? Đây là thuật ngữ chỉ mức độ tiền mà người bán yêu cầu khách hàng trả để sở hữu một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Trong tiếng Anh, thuật ngữ tương ứng cho giá bán là “Price” /praɪs/.

Mỗi loại hàng hóa thường có một mức giá bán chuẩn, được gọi là “Po” (Price of Origin), và dựa trên đối tượng khách hàng cụ thể và thời điểm mua hàng, giá bán cuối cùng được tính toán bằng cách giảm một phần trăm (trừ %) và gọi là “Ps” (Selling Price).

Đây là các thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh tế, và thông qua việc sử dụng các thuật ngữ này, người mua hàng và người bán hàng có thể trao đổi và thảo luận về giá cả một cách hiệu quả trong môi trường kinh doanh.

Cách tính giá bán cuối cùng, tức Ps:

Ps = Po – CK1 – CK2 – CK3 – CK4 – CK5

✓ 2 cách tính chiết khấu phần trăm bán hàng chính xác

Trong đó:

– Po là giá bán lẻ trên thị trường.
– CK1 là chiết khấu 1 – do có lợi thế thương mại 1.
– Tương tự CK2, CK3, … .

Chiết khấu bán hàng?

Bên cạnh việc tìm hiểu về khái niệm giá bán, quan trọng là bạn cũng nắm vững khái niệm chiết khấu để có thể hiểu rõ hơn về các khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Chiết khấu bán hàng có thể được hiểu là khoản giảm giá mà doanh nghiệp niêm yết để hỗ trợ khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

  • Giá trị hàng trả lại: Đây là giá trị của những hàng hóa đã được bán và khách hàng trả lại do không đáp ứng được yêu cầu hoặc từ chối thanh toán.
  • Giảm giá hàng bán: Đây là một khoản giảm giá được áp dụng cho người mua hàng do hàng hóa không đạt chất lượng, không đúng quy cách hoặc là hàng tồn kho.

Hiểu rõ những khái niệm này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về quy trình kinh doanh và cách thức tính toán giá trị hàng hóa.

Phân Biệt Các Loại Chiết Khấu, Bao Gồm:

  • Chiết khấu giá (CKg): Đây là một chiết khấu được áp dụng dựa trên một phần trăm (%) của giá niêm yết, phụ thuộc vào lợi thế thương mại của khách hàng. Chiết khấu giá được sử dụng để tính toán giá bán cuối cùng cho khách hàng (Ps).
  • Chiết khấu thương mại (CKtm): Chiết khấu thương mại có thể là một phần trăm (%) hoặc một khoản tiền được áp dụng trên tổng số lượng hàng hóa mà khách hàng mua trong một giao dịch hoặc tích lũy trong một khoảng thời gian cụ thể. Chiết khấu thương mại được ghi nhận như một dòng riêng, giảm doanh thu thuần và được hạch toán vào tài khoản Nợ 521.
  • Chiết khấu thanh toán (CKtt): Chiết khấu thanh toán là một phần trăm (%) giảm giá được áp dụng trên số tiền thanh toán sớm từ khách hàng tại thời điểm thanh toán. Chiết khấu thanh toán được ghi nhận sau, tăng chi phí và được hạch toán vào tài khoản Nợ 635.

Cách hạch toán:

Các khoản chiết khấu thương mại mà người mua hàng được hưởng trong kỳ được ghi nhận vào tài khoản tương ứng, tuân thủ chính sách chiết khấu thương mại quy định của doanh nghiệp.

Trong trường hợp người mua hàng phải mua hàng nhiều lần để đạt được lượng mua hàng hưởng chiết khấu, khoản chiết khấu thương mại này sẽ được giảm vào giá bán trên “Hóa đơn (GTGT)” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.

Những quy định và cách hạch toán này giúp đảm bảo việc ghi nhận và xử lý các khoản chiết khấu một cách chính xác trong hoạt động kinh doanh.

Công thức chiết khấu

CKtm = g (t,k,h,s,d,f)

Trong đó:
– Thời gian (từ 1/1/2015 – 31/03/2015) là (t).
– Nhóm khách hàng (k).
– Mặt hàng (hoặc loại mặt hàng) (h).
– Số lượng bán/ doanh số bán (s); (d).
– Theo đơn hàng/ cộng dồn (f).

Kết luận

Khi có cơ hội du lịch nước ngoài, rất quan trọng để học cách hỏi về giá cả bằng tiếng Anh, bao gồm cách hỏi, trả lời và đàm phán giá để có thể mua hàng một cách thông minh nhất. Việc hiểu cách hỏi “Giá bán là gì?” trong tiếng Anh sẽ giúp bạn tránh mua hàng với giá cao do biết cách đàm phán một cách hợp lý. Hơn nữa, khi du lịch ở nước ngoài, để tránh lạc đường và tiết kiệm thời gian tìm kiếm, bạn cần biết cách hỏi đường bằng tiếng Anh. Ghi nhớ và nắm vững những cấu trúc giao tiếp cơ bản sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới.

Leave a comment